TAG: màn hình hiển thị

  • GIẢI PHÁP QUẢNG CÁO MỚI CHO THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

    Nền kinh tế đang trên đà phát triển mạnh sau dịch covid-19 là một thị trường hấp dẫn mới của cho các đơn vị kinh doanh sản phẩm và dịch vụ. Khai thác màn hình quảng cáo tại các điểm công cộng, các sàn giao dịch chứng khoán hay các chuỗi cửa hàng, dịch vụ bán lẻ, ngân hàng,.. đang phát triển không ngừng và chứng minh được hiệu quả thực tế.
    25-07-2020